Monitoring

SCADA (MONITORING) SİSTEMİ NEDİR?

Güneş Enerjili  Sistemlerde özel hizmet veren kontrol ve yönetim sistemidir.

Eviricilerden, sayaçtan, TOPRAKTAN ve hava istasyonundan edindiği bilgileri toplayarak santraldeki verimlilikleri denetleyen, topraktaki durumu analiz eden, saha güvenliğini kontrol altında tutan ve bunları yaparken oluşan alarm durumlarını ilgili kişilere ileten akıllı yönetim sistemidir.

Sistemin en büyük özelliği ise esnek bir yapıya sahip olmasıdır.